Adatvédelmi tájékoztató a GDPR szerint

 

B2Time Időpontfoglaló Rendszer

Budaörsi Polgármesteri Hivatal

2021. 08. 09.

 

Jelen tájékoztató ismerteti A "B2Time Időpontfoglaló Rendszer - Budaörsi Polgármesteri Hivatal" IDŐPONTFOGLALÓ rendszer (a továbbiakban: IDŐPONTFOGLALÓ rendszer) használatával összefüggésben megadott személyes adatok kezelésének módját.

 

Az IDŐPONTFOGLALÓ rendszer használata önkéntes hozzájáruláson alapul. Jogszabályi kötelezettség nincs. A rendszer használó személynek (a továbbiakban: Adatközlő) önkéntes, egyértelmű, konkrét tájékoztatáson alapuló hozzájárulását kell adnia a személyes adatok kezeléséhez. Ehhez nyújt információt jelen tájékoztató.

 

A tájékoztató célja az adatkezelési módszer ismertetése mellett az alábbi rendeleteknek való megfelelés:

- Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete,

- 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

 

Adatkezelő:

Budaörsi Polgármesteri Hivatal

Székhely: 2040 Budaörs, Szabadság út 134.

Telefon: +36 23 447 800

web: www.budaors.hu

 

Adatfeldolgozó (mint alkalmazásfejlesztő és alkalmazásüzemeltető):

Cégnév: B2Data Kft.

Székhely: 2481 Velence, Dobó István u. 3.

Cégjegyzékszám: 07-09-017169

Elérhetőségek és kapcsolati adatok: http://b2data.hu

 

Adatkezelés célja, jogalapja:

Az IDŐPONTFOGLALÓ rendszer lehetővé teszi a rendszert használó személyek számára, hogy a Budaörsi Polgármesteri Hivatalban történő ügyintézéshez időpontot foglaljanak Interneten keresztül.

Az használat során megadott személyes adatok tárolásának és kezelésének a célja:

- az ügyféllel történő egyeztetés a lefoglalt időpont előtt,

- az ügy előkészítése a gyorsabb ügyintézés érdekében,

- az ügyfél értesítése, ha az időpontot törölni vagy módosítani kell valamilyen okból,

- az időpontfoglalással kapcsolatos utólagos panaszok kivizsgálása.

 

Az IDŐPONTFOGLALÓ rendszer használható regisztrációval és regisztráció nélkül is. A regisztráció célja az ügyfél adatainak automatikus kitöltése, a foglalt időpontok ügyfél általi kezelése, és ezáltal a rendszer használatának megkönnyítése az Adatközlő részére. A regisztráció során megadott E-mail címre aktiváló levelet küldünk, melyben egy aktiváló link található. A regisztráció csak akkor válik véglegessé, ha az Adatközlő ezt a linket megnyitja.

 

Az adatkezelés jogalapja az Adatközlő önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulás bármikor visszavonható az info@b2data.hu címre küldött levéllel.

Amennyiben a rendszert használó személy nem saját személyes adatait adja meg (pl. más számára foglal időpontot), köteles az adat tulajdonosának hozzájárulását megszerezni.

 

A kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama:

A kezelt személyes adatok köre:

- Név

- E-mail cím

- Telefonszám

- SMS-szám

- az Adatkezelési Tájékoztató elfogadásáról szóló nyilatkozat

- időpontfoglalás időpontja, a foglalt időpont ideje, az ügy típusa

- foglalt ügytípustól függően az ügy előkészítését segítő adatok.

 

Az adatkezelés időtartama:

- regisztráció nélküli foglalás esetén a foglalt időpontot követő 1 hónapig

- regisztrációval történő foglalás esetén az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig, vagy az utolsó bejelentkezést követő 1 évig

 

 

Adatbiztonság:

Az adatok bekérését biztosító Internetes felületet az Adatfeldolgozó által üzemeltetett szerver szolgáltatja, de az adatok az Adatkezelő szerverén vannak tárolva és kezelve. Adatkezelő adatbázisának rendszeres karbantartását Adatfeldolgozó végzi.

Adatkezelő a személyes adatok tárolásához további cég, szervezet szolgáltatásait nem veszi igénybe, azokhoz harmadik fél számára hozzáférést nem biztosít (kivéve a nyomozó-, illetve vádhatóság, valamint a bíróság hivatalos eljárásában, vagy más, jogszabályban ellenőrzésre jogosult szerv részére az ellenőrzés terjedelméhez igazodóan).

 

Az Adatközlő felelőssége:

Az Adatközlő felelőssége az adatok pontos kitöltése, regisztráció esetén erős jelszó megválasztása, illetve a jelszó védelme. Ha Adatközlő nem a saját személyes adatait adja meg, Adatközlő felelőssége az adat tulajdonosának hozzájárulását beszerezni.

Az Adatközlő felelősséggel tartozik az azonosítók felhasználásával létrejött eseményekért. A szándékos vagy gondatlan magatartásból származó károkért, illetve az ebből fakadóan bekövetkező személyes adattal való visszaélésekért az Adatkezelőt és az Adatfeldolgozót nem terheli jogi vagy egyéb felelősség.

 

Adatközlő jogai:

Adatkezelő köteles jogszerűen, tisztességesen eljárni, az adatokat célhoz kötötten kezelni és korlátozott ideig tárolni. Az Adatközlő bármikor kérheti:

- az adatok módosítását

- az adatok törlését

- tájékoztatást a kezelt személyes adatokról

 

Jogorvoslati kérelem, panasz benyújtásához való jog:

Adatkezelő mindent megtesz, hogy az adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelő legyen. Ha Adatközlő úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, Adatkezelő segítséget nyújt a probléma feltárásában és megoldásában, ha Adatközlő felveszi vele a kapcsolatot a fent megadott elérhetőségeken.

 

Adatkezeléssel kapcsolatos panaszt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) lehet benyújtani.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Honlap: www.naih.hu

 

 

Kelt:

Budaörs, 2021-08-09