Budaörsi Polgármesteri Hivatal
Igazgatási Iroda
Levelezési cím: 2040 Budaörs, Szabadság út 134.
web: www.budaors.hu     e-mail: igazgatas@budaors.hu     fax.: (23) 447-932

Ebnyilvántartás - bejelentés

Kérem a tisztelt budaörsi ebtartókat, akik ügyfélkapus azonosítóval rendelkeznek, hogy bejelentésüket elektronikus űrlap kitöltésével tegyék meg!

A https://www.magyarorszag.hu/ oldalon - az ÖNKORMÁNYZATOK menüpont alatt - a BUDAÖRS város űrlapjai közül kiválasztva - a Budaörs – Eb adatlap kitöltése és beküldése.
Ha nem rendelkezik ügyfélkapus azonosítással, akkor az alábbi online űrlap segítséget nyújt az ebnyilvántartás adatlapjának kitöltéséhez.
Az űrlap kitöltése után a rendszer egy vonalkódos pdf fájlt készít, melyet kérésére email-ben is elküld Önnek.

FONTOS - A bejelentés akkor válik véglegessé, ha ezt a pdf fájlt kinyomtatva és aláírva eredetiben eljuttatja címünkre postai úton, vagy a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatára személyesen.

Felhívom a figyelmét, hogy kizárólag budaörsi ebeket lehet itt bejelenteni (a tartás helye csak budaörsi cím lehet).
Űrlap automatikus kitöltése
korábbi bejelentés alapján:
Chipszám:
Eb hívóneve:
VAGY

ADATVÉDELMI- ÉS KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

- Budaörs Város Önkormányzata elkötelezett amellett, hogy tiszteletben tartsa és védje az Ön személyes adatait, és arra törekszik, hogy Ön biztonságban érezze magát, amikor honlapunkra látogat. Annak érdekében, hogy releváns információkat közölhessünk Önnel, válaszolhassunk kéréseire és kérdéseire, valamint növeljük az előnyöket, amelyeket honlapunktól kaphat, bizonyos esetekben arra kérjük Önt, hogy adja meg személyes adatait. Erre azokban az esetekben kerülhet sor, amikor portálunkon regisztrációs kérelmet indít.

- Önkormányzatunk az adatok kezelésekor és az adatkezeléssel kapcsolatos tevékenysége során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény az Európai Unió kötelező jogi aktusai rendelkezéseinek és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően jár el, a hatályos jogszabályok előírásait betartja, illetve az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe veszi.

- Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) két módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

- Honlapunkat úgy alakítottuk ki, hogy az megfeleljen a központi államigazgatási szervek honlapjaira vonatkozó tartalmi és formai egységesítési követelményeknek. Ennek során arra törekedtünk, hogy az Ön személyes adatainak kezelése csak a honlap szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges mértékben, illetve az Ön rendelkezésének megfelelően, egyúttal a hatályos törvényi rendelkezések maradéktalan betartásával történjen.

- Honlapunk látogatása során az Ön adatainak felelős kezelője Budaörs Város Önkormányzata. Az általunk szolgáltatott közérdekű információk egy része közvetlenül a kormányzati portálról is elérhető, emellett a honlapunkról kiindulva számos további szolgáltatást a kormányzati portálon vehet igénybe. Ezekben az esetekben Ön honlapunkat elhagyja, átlép a kormányzati portálra és adatainak kezelése attól fogva ott történik. (Böngészőprogramja mutatja a képernyőn, hogy Ön éppen hol jár.)

- A honlap üzemeltetéséhez és egyben a látogatók adatainak kezeléséhez külső szervezetet (adatfeldolgozót) veszünk igénybe:

A weboldal tárhelyszolgáltatójának adatai:

Cégnév: Localinfo Információ Szolgáltató Kft.
Székhely: 1096 Budapest, Thaly Kálmán u. 39.
Adószám: 12572368-2-43
Elérhetőségek és kapcsolati adatok: www.localinfo.hu

Az elektronikus ügyintézési rendszer üzemeltetője:
Cégnév: B2Data Kft.
Székhely: 2481 Velence, Dobó István u. 3.
Adószám: 14911460-2-07
Elérhetőségek és kapcsolati adatok: http://b2data.hu

Az eAdó rendszer üzemeltetője:
Komunáldata Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft.
1161 Budapest, Rákóczi út 17.
Elérhetőségek és kapcsolati adatok: http://komdat.hu


- Az Ön adatait, amelyek a honlapunk látogatásával összefüggésben kerülnek kezelésünkbe, Budaörs Város Önkormányzata a honlap látogatási statisztikájának rendszeres méréséhez a Google Anitycs szolgáltatáshoz szükséges mértékben adja át.
További információk: https://www.google.com/analytics/

- A honlap látogatásával összefüggésben kezelt adataihoz saját munkatársaink kizárólag, feladatuk ellátásához, illetve az Ön által igénybe vett szolgáltatás teljesítéséhez, esetleges kérdésének, észrevételének megválaszolásához szükséges mértékben férnek hozzá.

- A regisztrációs adatlapon feltüntetett többi adat (név, lakcím stb.) csak a Szolgáltató által válik elérhetővé, melynek felhasználása az érintettel való kapcsolattartás során történik.
- Az Önkormányzat a személyes adatokat az érintettek hozzájárulása alapján kezeli.
A regisztrációs kérelem kitöltésével az érintett hozzájárulását adja személyes adatai kezeléséhez.

- Honlapunk optimális használata
- Főszabályként önmaga azonosítása és személyes adatainak megadása nélkül is megtekintheti honlapunkat. Portálunk olyan esetekben, ahol a szolgáltatás ezt megköveteli domain információkat gyűjt az Ön látogatásáról annak érdekében, hogy testre szabja és felhasználóbaráttá tegye honlapunkat az Ön számára.
- A honlap azonosítást megkívánó részein kérjük, adja meg személyes adatait, amelyek segítségével be tudjuk azonosítani, így például nevét, e-mail vagy más címét.

- Abban az esetben, mikor Öntől személyes adatokat kérünk, tájékoztatjuk Önt, milyen indokkal és célból kérjük ezen adatokat. Ön dönthet úgy, hogy az adatokat nem adja meg, ebben az esetben is hozzáférhet a honlap más részeihez, azonban nem férhet hozzá bizonyos szolgáltatásokhoz.

- Az Önről vagy számítógépéről gyűjtött adatokat arra használjuk, hogy honlapunkat üzemeltessük, kéréseit teljesítsük. Az ilyen adatok célja, hogy az Ön személyazonosságát igazolják, Önt az Ön által igénybe vett szolgáltatásokkal kapcsolatban tájékoztassuk, vagy kapcsolatba lépjünk Önnel.

- Adatvédelem
- Budaörs Város Önkormányzata elkötelezett amellett, hogy szigorúan védje az Ön személyes adatait, tiszteletben tartsa az Ön ilyen adatok felhasználására vonatkozó döntését, és gondosan védelmezze, nehogy elvesszenek, azokkal visszaéljenek, azokhoz jogosulatlanul hozzáférjenek, vagy azokat hozzáférhetővé tegyék, megváltoztassák vagy megsemmisítsék. Megfelelő lépéseket tettünk annak érdekében, hogy az interneten gyűjtött információkat megvédjük, és azok biztonságáról gondoskodjunk.

- Adatok harmadik személyhez történő továbbítása
- Ahol szolgáltatásunk megköveteli, az Ön adatait hozzáférhetővé tesszük olyan harmadik személy számára is, amely a velünk fennálló kapcsolata alapján szolgáltatásokat nyújt a nevünkben. Kizárólag olyan adatokat adunk át ezen harmadik személyeknek, amelyek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy szolgáltatásukat teljesítsék, és intézkedéseket teszünk az Ön adatainak védelme érdekében.

- Személyes adat frissítése és/vagy módosítása
- Önnek joga van ahhoz, hogy felvilágosítást kapjon arról, van-e a birtokunkban Önre vonatkozó információ, és ha igen, hozzáférjen ezen adatokhoz és törölje vagy kijavítsa azokat, amennyiben azok pontatlanok vagy idejét múltak.

- Az Önkormányzat az érintettek kérelmére tájékoztatást ad az érintettek Önkormányzat által kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az érintett személyes adatait.

- Honlap kapcsolatok
- Ez a honlap más honlapokra mutató linkeket is tartalmaz. Budaörs Város Önkormányzata az ilyen honlapok adatkezelési gyakorlatáért vagy tartalmáért nem vállal felelősséget.

- A Portál üzemeltetője üdvözli, ha egyéb oldalakon rámutató linket helyeznek el. Ilyen esetben nem kell engedély, elég, ha a szerkesztőt, vagy a webmestert levélben értesítik. (A méltatlan környezetbe helyezett kapcsolódás ellen kifogást emelünk, és annak megszüntetését kezdeményezzük!)


- Ezen honlap bizonyos része ún. “sütiket” használ, hogy biztosítsa a regisztrációs eljárás integritását és segítsen személyre szabott szolgáltatásokat nyújtani, valamint az Ön érdeklődésének megfelelő tartalmat eljuttatni Önhöz. A „süti” nem más, mint egy kis mennyiségű adat, amely az Ön böngészőjébe jut, és amelyet az az internet szerver olvas le, amely elhelyezte azt. A süti személyi azonosítóként működik, rögzítve az Ön preferenciáit és korábban megadott adatait. A sütik alkalmazásával az Ön által korábban megadott adatok visszaállíthatóak az Ön következő látogatásánál a honlapon, így az Ön böngészési ideje csökken és a honlap használata leegyszerűsödik az Ön számára. A sütik egyedileg Önhöz rendeltek és csak az az internet szerver tudja leolvasni azokat, amelyiktől a süti származik. A web-irányjelzőket arra lehet használni, hogy a sütiket célba juttassa, és hogy honlapunkról statisztikát készítsen, arról például, hogy hányan látogattak meg egy bizonyos lapot, vagy kattintottak egy bizonyos linkre. Ha kívánja, Ön beállíthatja böngészőjét úgy, hogy ne támogassa a sütiket. Ha ezt teszi, esetleg nem élvezheti ezen vagy más, Ön által meglátogatott honlap bizonyos hasznos jellemzőit.

- Jogfenntartás
- Budaörs Város Önkormányzata fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi Szabályzatot időről-időre előzetes értesítés nélkül módosítsa vagy frissítse. A „Legutóbbi frissítés” dátuma a lap alján megmutatja, mikor történt a Szabályzat legutóbbi változtatása. Javasoljuk, hogy gyakran ellenőrizze ezen Szabályzatot, hogy továbbra is figyelemmel követhesse, milyen lépéseket teszünk az Ön személyes adatainak védelme érdekében. Jelen Adatvédelmi Szabályzat és mindenkori módosításai rendelkezéseihez való hozzájárulását jelenti, ha Ön folytatja a honlap használatát.

- Ha további tájékoztatást szeretne adatainak kezeléséről, forduljon hozzánk: segitahivatal@budaors.hu